Student Accommodation

CUHK United College Student Hostel

| Sha Tin, Hong Kong

HKU Wong Chuk Hang Student Hostel

| Wong Chuk Hang, Hong Kong

CUHK C W Chu College Student Hostel

| Sha Tin, Hong Kong

HK Polytechnic University Student Hostel Phase 3

| Hung Hom, Hong Kong

HKU Student Residence at Lung Wah Street

| Kennedy Town, Hong Kong

CUHK Wu Yee Sun College Student Hostel

| Sha Tin, Hong Kong